hero_Okolí

Okolí

Jizerské hory jsou již vyhlášeným rájem pro pěší turistiku, jízdní kola, běžky (přímo před hotelem jedno z nástupišť na Jizerskou magistrálu, fotografování přírody, ale i pozorování zvěře včetně jelenů. I sjezdovému lyžování se můžete věnovat přímo v Desné, či nedalekém Harrachově. Přímo před hotelem je kvalitní v délce více než dvou km zcela hladká a Soušskou vodní nádrž obkreslující asfaltová komunikace využívaná in line bruslaři.

Cyklotrasy v Jizerských horách

Z Jizerky na Smrk 
Jizerka (Pyramida) – Smědava – Na písčinách – Pod Nebeským žebříkem – Tišina – Smrk – Tišina – Pod Nebeským žebříkem – Na písčinách – Zelený kámen – Rybí loučky – Jizerka (Pyramida) (celkem 37,4km)

Z Bedřichova přes Souš do Kořenova 
Bedřichov – Hrabětice – Josefův Důl – Jedlový Důl – Protržená přehrada – Souš – Černá Říčka – Kořenov (celkem 22,5km)

Okruh Frýdlantským výběžkem
Frýdlant v Čechách – Poustka – Minkovice u Frýdlantu – Višňová – Předlánce – Pertoltice – Dolní Oldříš – Horní Řasnice – Dolní Řasnice – Krásný les – Frýdlant (celkem 47,1km)

Z Liberce do Bedřichova a přes Jablonec zpět 
Liberec, Lidové sady – Česká Chalupa – Maliník sedlo – Beřichov – Královka – Hrabětice – Velký Semerink – Janov nad Nisou – Rýnovice – Lukášov – Liberec, Lidové sady (celkem 35,0km)

Malý okruh nad Bedřichovem
Bedřichov – Nová Louka – Hřebínek – Pod ptačími kupami – Nad Štolpichem – Čihadla – Kristiánov – Přehrada Josefův důl – Habětice – Královka – Bedřichov (celkem 27,0km)

Kolem Polské hranice 
Nové Město pod Smrkem – U Červeného buku – Hubertka – Bílý Potok – Sedmitrámový most – Smědava – Na Knížecí cestě – Sasská cesta – Horní Polubný – Kořenov (celkem 30,8km)

Po rozhlednách Jizerských hor ze sedla Maliníku
sedlo Maliníku – Hrabětice – Slovanka – Semerink – Horní Maxov – Bramberk – Horní Maxov – Karlov – Hrabětice – Královka – sedlo Maliníku (celkem 21,5km)

Přehrady Jizerských hor 
Horní Polubný – pod Bukovcem – Smědava – Kristánov – Josefodolská přehrada – Hrabětice – Josefův Důl – Antonínov – Mariánskohorské boudy – Protržená přehrada – Přehrada Souš – Horní Polubný (celkem 44,0km)

Krásy Jizerských hor 
Horní Kořenov – Most přes Jizeru – Jizerka – Vlašský hřeben – Souš – Protržená přehrada – Mariánskohorské boudy – Jedlový důl – Josefův Důl (celkem 19,0km)

Hejnice – Jindřichovice pod Smrkem 
Hejnice – Lázně Libverda – Lužec pod Smrkem – Peklo – Raspenava – Ludvíkov pod Smrkem – Nové město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem (celkem 25,5km)

Turistické trasy v Jizerských horách

Kořenov – Harrachov
Kořenov – Lesní chata – Tesařov – Štěpánka – Lávka přes Jizeru – Harrachov (celkem 9,3km)

Liberec – Hejnice 
Liberec, Lidové sady – Mlynářův kříž – Závory – Pod Olivetskou horou – Bílá Kuchyně – Ferdinandov – Hejnice (celkem 15,4km)

Oldřichov v Hájích – Hejnice 
Oldřichov v Hájích – Oldřichovské sedlo – Kámen osvobození – Lužec – Hejnice (celkem 8,4km)

Bedřichov – Bílý Potok 
Bedřichov – Nová Louka – Kristiánov – Rozmezí – Čihadla – Malá klečová louka – Smědava – Sedmitrámový most – Bílý Potok (celkem 20,4km)

Desná – Jizerka
Desná – Památný balvan – Protržená přehrada – Silnice Souš – Smědava – U Bunkru – Jizerka – Pyramida (celkem 11,2km)

Nové Město pod Smrkem – Frýdlant 
Nové Město pod Smrkem – U spálené hospody – Obří sud – Libverda – Peklo – Raspenava – Frýdlant (celkem 17,2km)

Okolí Desné 
Desná – U dubu – Vodopády Černé Desné – Souš – Osada Novina – Kostel v Desné – Desná – U dubu (celkem 8,9km)

Okolí Liberce 
Liberec, Lidové sady – Harcov – Jílový vrch – Křížová cesta – Hašlerova chata – Bedřichovské sedlo, Maliník – Česká chalupa – Strážný buk – Liberec, Lidové sady (celkem 14,3km)

Okolí Hejnic
Hejnice – Ferdinandov – Vodopád Velkého Štolpichu – Ořešník – Hejnice (celkem 8,2km)

Jizerské hory

Jizerské hory a Ještědský hřeben jsou velmi vyhledávanou rekreační lokalitou České republiky. V létě Jizerské hory nabízí výborné podmínky pro pěší i cyklo turistiku, nordic walking i krátké poznávací procházky. V zimě můžete po okolí prohánět své běžky nebo využít možností pro sjezdové lyžování.

Josefův Důl

Josefův Důl je významné centrum zimních, ale i letních sportů v centru Jizerských hor. Velkou zajímavostí je zde pseudogotický kostel Proměnění páně z poloviny 19. Století se třemi vzácnými oltářními obrazy od W. Kandlera. V obci roste přibližně 500 let stará lípa malolistá, která je pravděpodobně nejstarším stromem na Jablonecku. Obec je častým výchozím místem turistických a cykloturistických tras. V blízkosti obce se rozkládá největší přehrada Jizerských hor – Josefodolská přehrada a rezervace Jedlový Důl s peřejemi a vysokými vodopády říčky Jedlové.

Ski areál Josefův Důl – tři sjezdové lokality: Ski Lucifer, Jatka a Bukovka

Tanvald

Město Tanvald bylo založeno roku 1618, které se rozkládalo mezi říčkami Desná a Kamenice. V současnosti je Tanvald průmyslovým městem s velkým množstvím významných podniků. Současně je město rekreačním střediskem – na jeho území se nachází jedno z nejznámnějších lokalit zimních sportů v Jizerských horách – Tanvaldský Špičák. Sportovní využití nabízí v letních měsících také přírodní koupaliště, tenisové kurty a minigolf. Mezi Tanvaldské pamětihodnosti patří kulturní památka Ozubnicová železnice.

Smržovka

Smržovka je město patřící do chráněné krajinné oblasti Jizerských hor a spadá do české části Euroregionu Nisa. Hlavní dominantou města je pozdně barokní kostel sv. Michaela Archanděla. Technickou zajímavostí je kamenný železniční viadukt z konce 19. Století. V okolí Smržovky můžete navštívit řadu rozhleden jako je Černá Studnice, Smržovka, Bramberk a Spičák. Ve sportovní hale v centru Smržovky lze hrát volejbal, nohejbal, basketbal i tenis. V zimních měsících můžete využít i ledovou plochu cca 1 km od sportovní haly.

Další zajímavosti v okolí hotelu Montanie:

Rozhledny: Štěpánka, Slovanka, Petřín, Královna, Černá Studnice, Bramberk. Přehrady: Souš, Mšeno, Mlýnice, Josefův Důl, Harcov, Fojtka, Protržená přehrada. Hory: Jizera, Bukovec, Smrk.

Přehrada SOUŠ

1. Účel vodního díla:

  • akumulace vody pro vodárenské účely v množství 320 l/sec. pro aglomeraci Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska
  • částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami
  • zajištění trvalého minimálního průtoku
  • možnost nadlepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží
  • účelové rybí hospodářství

2. Popis vodního díla

Hráz přehrady Souš je sypaná, zemní, přímá. Jako stabilizační materiál byly použity hlinité písky s drobným štěrkem z místních zdrojů. Těsnění hráze tvoří jílová vrstva na návodní straně a betonová zeď v patě hráze do hloubky 8 m. V podélné ose hráze v místě bývalého řečiště je těsnící jílová patka. Návodní svah přehrady je opevněn žulovou dlažbou do betonu. Vzdušní strana hráze je opevněna kamennou rovnaninou. K převedení vod slouží dvě spodní výpusti o průměru 1000 mm, délky 12,5 m, opatřené dvěma šoupátkovými uzávěry, ovládanými ze strojovny šoupátkové věže. Komorou uzávěru je štola spodních výpustí rozdělená na dvě části, na část tlakovou (přívodní) o délce 87 m a na část beztlakovou (odpadní) o délce 63,5 m. V příčném řezu je spodní část štoly obdélníková, horní část je ve tvaru půlkruhového oblouku o poloměru 1,5 m. Šířka štoly je 3 m, výška v ose 2,5 m. Štola je zaústěna do vývaru dlouhého 62 m a hlubokého 0,2 m. Maximální kapacita spodních výpustí je 22,4 m3/sec.. Boční, nehrazený přeliv na levé straně hráze je 66,5 m dlouhý, s přelivnou hranou na kótě 768,17 m n.m. a slouží k převádění povodňových průtoků. Odpad od přelivu je kaskádový a skládá se z osmi stupňů o výšce 2–2,5 m. Odběr vody pro vodárenské využití se provádí z věžového objektu vysokého 19,1 m umístěného v přehradní nádrži. Podle kvality vody v nádrži je možné odběr uskutečnit ze dvou výškových úrovní. Odtud je surová voda vedena ocelovým potrubím průměru 800 mm uloženým ve štole délky 195 m k patě hráze a dále k úpravně vody potrubím uloženým v zemi. Základním technologickým prvkem úpravny vody na pravém břehu Černé Desné pod přehradou je zvyšování uhličitanové tvrdosti a odstraňování její agresivity. Dále se zde upravuje barevnost a oxidovatelnost. Upravená voda je pak odváděna ocelovým potrubím o průměru 600 mm přes přerušovací komoru nad Desnou do vodojemu o objemu 600 m3 v Tanvaldu. Dále pak potrubím o průměru 500 mm přes Smržovku a Lučany do druhé přerušovací komory v Nové Vsi a odtud do Jablonce nad Nisou k vodojemu na Bartlově Vrchu o celkovém objemu 6000 m3. Celková délka přívodního potrubí je 15 730 m.

Vápnění nádrže

V průběhu 80. let bylo téměř celé povodí vodní nádrže Souš odlesněno. Po tomto zásahu se zvýšil transport organických látek doprovázený vyššími koncentracemi hliníku. Zejména v období jarního tání bylo obtížné při úpravě chladných a kyselých sněhových vod dosáhnout požadované jakosti pitné vody. Účinné řešení těchto obtíží přináší od roku 1996 alkalizace celého vodního prostoru velmi jemně mletým vápencem. Akumulované sněhové vody se tímto materiálem velmi rychle alkalizují. Nad hladinou přehradního jezera je vápenec každoročně rozptylován ze speciálního letadla. Vhodné hydrologické parametry nádrže umožňují zachovat příznivé poměry i několik měsíců po zásahu. Vedle snazší upravitelnosti surové vody jsou aplikací mletého vápence vytvářeny i podmínky pro rozvoj některých živočichů. V nádrží se obnovila plnohodnotná populace sivena amerického a podél vodní plochy je zaznamenáno velké množství některých druhů obojživelníku (čolek horský, skokan hnědý nebo ropucha obecná). Přestože na úpravně vody byla v poslední době úspěšně instalována některá technická opatření, má tato v České republice unikátní metoda stále svou nenahraditelnou funkci.

3. Výstavba přehrady

Vybudování přehrady na Černé Desné je významné z hlediska přehradního stavitelství, neboť zde bylo navrženo vybudování zemní sypané hráze, přestože s tímto typem výstavby byly u nás i v Evropě na začátku století malé zkušenosti. Výstavbu zajistilo „Vodní družstvo pro regulaci a stavbu přehrad na Černé Desné, Bílé Desné a Kamenici v Dolním Polubném“, autorem návrhu byl prof. dr. Otto Intze z Cách a projekt vypracoval ing. Wilhelm Plenkner z Prahy. Stavbu provedla v letech 1911–1915 vídeňská firma „Vereinigte Eisenbahnbau und Betriebsgesellschaft“ spolu s pražskou firmou Schön a synové. V letech 1924–1927 proběhla rekonstrukce vodního díla. Jedním z hlavních důvodů byla obava před opakováním katastrofy na Bílé Desné. Došlo tak k zesílení, odvodnění a zvýšení těsnosti zemní hráze. V roce 1973 byla provedena rekonstrukce vodního díla, která změnila jeho účel na vodárenské využití. Byl vybudován odběrný objekt a vodárenská štola pro převod vody do úpravny vody umístěné pod hrází přehrady. Pro posílení objemu vody v nádrži byla využita spojovací štola z Protržené přehrady na Bílé Desné, kterou se podle potřeby převádí vody povodí Bílé Desné do Soušské nádrže. Pro zajištění ochrany vody v nádrži před znečištěním bylo zde vymezeno 1. a 2. pásmo hygienické ochrany.

 

4. Technická data (výškový systém Balt p.v.)

– kóta koruny hráze 771,29 m n.m.
– délka hráze v koruně 364 m
– šířka hráze v koruně 10 m
– výška hráze nad základem 25 m
– kóta bezpečnostního přelivu 768,17 m n.m.
– průtočná kapacita přelivu 126,91 m3/sec.
– celkový objem nádrže 7,561 mil. m3
– zásobní prostor – kóta 766,45 m n.m.
– objem zásobovacího prostoru 4,621 mil. m3
– ovladatelný prostor – kóta 768,17 m n.m.
– objem ovl. prostoru 6,352 mil. m3
– neovladatelný prostor- kóta 769,65 m n.m.
– objem neovl. prostoru 1,209 mil. m3
– max. zatopená plocha 85,89 ha

5. Hydrologické údaje

– plocha povodí 13,96 km2
– prům. dlouhodobá roční výška srážek 1457 mm
– prům. dlouhodobý roční průtok 0,508 m3/sec.
– průtok Q100 89,8 m3/sec.

6. Kontakt

Přehrada Souš

468 61 Desná v Jizer. horách 858/III
Tel: 483 383 215

Povodí Labe, státní podnik

Provozní středisko Turnov
Lesní 200
511 01 Turnov – Daliměřice
Tel: 481 321 388